Co vše jsem se naučil?

1985

Začínal jsem na kontrole kvality - první praktický kontakt s automobilovým průmyslem byl v roce 1985, kdy jsem nastoupil do Škoda Auto (tehdy ještě AZNP Mladá Boleslav) na výstupní kontrolu lakovny, kde jsem se naučil rozpoznávat kvalitu lakování a základní postupy provádění a vyhodnocování kontrolních činností.

Po základní vojenské službě (na začátku roku 1989) jsem nastoupil na výstupní kontrolu závodu - na výstupní linku hotového vozidla, kde v té době probíhal stále souběh Škody 105/120 s novou Škodou Favorit. Na výstupní kontrole jsem z pohledu řadového kontrolora zažil převzetí podniku automobilkou Volkswagen a také následný tlak na zvyšování kvality, kterou jsme se my, jako kontrolní pracovníci, museli naučit rozpoznávat.

1992

Při náběhu na výrobu Škody Felicie jsem byl v technologii svařovny (1992-1994) odpovědný za tvorbu a údržbu technologických postupů a zavádění norem ISO 9000. Součástí mojí práce technologa (později na pozici vedoucího technologie) byla mimo jiné aplikace nových materiálů a nářadí na jednotlivých pracovištích, spolupráce s jejich dodavateli a vyhodnocování jejich dopadu na kvalitu. Koncem roku 1993 jsem byl jmenován vedoucím týmu přípravy karoserie Škody Felicia (faceliftu tehdy vyráběné Škody Favorit). Zodpovídal jsem za koordinaci přípravy výroby karoserie nového modelu a spolupráci se všemi zainteresovanými útvary - oddělením vývoje vozidel, vývojové technologie, dodavateli i nářaďovnou.

1995

Aktivně jsem se podílel na vývoji a náběhu Škody Octavia - v lednu 1995 jsem vyhrál výběrové řízení na vedoucího nové svařovny, kde se měla vyrábět karoserie tohoto zcela nového vozu značky Škoda. Byl jsem jedním z prvních manažerů celého tzv. nového závodu A (svařovna, lakovna a montáž), který v té době ještě fyzicky neexistoval. V prvním roce působení byla mojí rolí  úzká spolupráce a skloubení budoucích potřeb výroby, údržby a technologie s oddělením vývoje (konstrukční kancelář karoserie, dodavatelé výrobního zařízení a nářaďovna). Dodavatelé pocházeli převážně ze zahraniční, takže to znamenalo mnoho cestování a časté vyjednávání, abychom dosáhli svého.

V následujícím roce jsem několik měsíců zajišťoval výrobu tzv. společné platformy pilotní série, která probíhala v mateřském závodě VW ve Wolfsburgu. Následovala ověřovací série a instalace výrobní linky (ve spolupráci s dodavateli a vývojovou technologií) a od roku 1996 se začala postupně rozbíhat výroba, kde mou primární odpovědností bylo technické a technologické zajištění a vlastní organizace výroby.

1997

Po 12 letech ve Škoda auto a.s. jsem zahájil svou další profesní kariéru ve Ford Motor Company - v červenci 1997 jsem přestoupil do českého zastoupení značky Ford na nově vytvořenou pozici Collision Repair koordinátor. Naprosto samostatně jsem vytvářel dealerské standardy značky Ford pro opravy vozidel po nehodách a pracoval na jejich zavedení a údržbu v síti autorizovaných opraven. V té době pro tuto oblast existovala pouze stanovená strategie v několika rámcových bodech a mým prvním úkolem bylo vytvořit konkrétní rozpis technických standardů a vybavení (včetně procesních pravidel) a vytvořit specializovanou síť opraven, která bude podle standardu Ford zajišťovat opravy vozidel po nehodách. Navrhl jsem, že vedle sítě autorizovaných opraven Ford vznikne další profesní dělení – na síť autorizovaných karosáren Ford, která bude speciálně vybavena, školena a certifikována dle norem ISO 9001. Zde jsem bohatě uplatnil a nadále rozvedl technické znalosti a manažerské zkušenosti z působení ve společnosti Škoda Auto.

Vyvinul a realizoval jsem postupy i pravidla a osobně jsem prováděl kontroly kvality odvedené karosářské a lakýrnické práce u autorizovaných opraven Ford. Definoval jsem ve spolupráci s technology a dodavateli nářadí správné postupy provádění jednotlivých opravárenských úkonů. Vypracoval jsem detailní seznam minimálního technického standardu, vybavení a nářadí. A nakonec jsem vše propojil v potřebné dokumentaci kompletně stanovující procesy a pravidla tak, aby vše splňovalo normy kvality ISO 9001. První autorizovaná karosárna byla certifikována na podzim 1998, během roku 1999 se celá síť rozšířila o dalších 8 dealerů. V květnu 2000 jsme jako síť devíti karosáren úspěšně prošli certifikačním auditem ISO 9000.

Tuto profesní síť autorizovaných karosáren Ford jsem nadále rozvíjel a zajišťoval její propagaci i u obchodních partnerů (např. pojišťoven a fleetových a retailových zákazníků). Plánoval jsem marketingové aktivity, připravoval propagační materiály a jejich distribuci. Součástí mé práce byl monitoring výsledků prodeje náhradních dílů, laků a práce. Na základě získaných dat, průzkumu vývoje opravárenských technologií a požadavků zákazníků a pojišťoven jsem prováděl změny ve stanovených standardech, použitých postupech a kontrolních procesech. Také jsem posuzoval reklamace zákazníků a zastával roli technického poradce dealerům pro karoserii a lak.

2007

Od roku 2007 jsem v pozici Business Development Manager své působení v poprodejním týmu rozšířil o marketing veškerých poprodejních služeb a řízení variabilního i fixního rozpočtu a plánování a realizaci programů na podporu prodeje náhradních dílů. Převážnou částí mé odpovědnosti však byl v té době nově vznikající projekt velkoobchodu s náhradními díly – ten byl strategickým rozhodnutím Ford of Europe a Česká republika a velká Británie byly první dvě země, kde byl zaváděn. Mým úkolem v tomto projektu bylo dotvářet standardy, pravidla a procesy, jak prodávat náhradní díly firmám (převážně nezávislým opravnám), jak je motivovat a nastavovat obchodní podmínky (a to vše v souladu s legislativou). Tím jsem se značnou měrou také podílel na tvorbě evropské strategie a standardů, které byly následně aplikovány i v jiných státech Evropy. Dalším krokem byla praktická realizace u vybraných autorizovaných dealerů Ford a vytvoření sítě velkoobchodních specialistů. V rámci projektu velkoobchodu ND jsem zodpovídal za prodejní výsledky, další rozvoj a marketingové aktivity. Celý projekt velkoobchodu s ND jsem v období od 2007–2010 samostatně řídil a rozvíjel.

Mou další prací v letech 2007-2010 bylo řízení marketingových aktivit v oblasti servisních služeb, plánování a realizace servisních kampaní a kampaní na podporu prodeje ND (tzn. sell-in i sell-out). Řídil jsem tvorbu on-line CRM nástroje pro přímou komunikaci s konečnými zákazníky a jeho propojení na nové webové stránky, které propagovaly všechny poprodejní služby. Součástí online nástroje byla interaktivní administrace s možností zadávat akční ceny, sestavovat prodejní newslettery i přímo vytvářet drobné microsites. Nechyběly ani manažerské reporty a okamžitá zpětná vazba o reakcích a chování oslovených zákazníků. Součástí marketingu bylo i řízení variabilního rozpočtu, vypracování, realizace a vyhodnocení slevových a jiných programů na podporu prodeje ND. Do mé odpovědnosti spadala i tvorba a řízení dealerských obchodních podmínek pro nákup náhradních dílů.

Postupně od roku 1997, ale především později od 2006, jsem začal být také aktivní v oblasti PR poprodejních služeb. Spolupracoval jsem s PR oddělením a aktivně se účastnil PR akcí. V oblasti karosářských oprav jsem vytvářel vlastní strategii propagace a úzce spolupracoval s novináři na osvětě servisních služeb Ford. Rovněž jsem se aktivně účastnil práce ve Svazu dovozců automobilů SDA a byl jsem jeden z autorů tzv. FairPlay konceptu. Ten jsem později (již od roku 2011 jako předseda jedné z odborných skupin SDA) prosadil jako dokument přijatý radou ředitelů SDA a schválený Ministerstvem dopravy a AutoSAP v rámci vládní strategie zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

2010

V září 2010 jsem byl jmenován na pozici FCSD ředitele (ředitele poprodejních služeb zastoupení značky Ford v ČR) a stal jsem se součástí úzkého management týmu Ford. Oddělení, které jsem vedl, zahrnovalo veškeré oblasti potřeb zákazníků a dealerů po prodeji nového vozidla:

 • Řízení týmu 20 lidí

 • Prodej náhradních dílů

 • Programy na podporu prodeje ND

 • Marketing poprodejních služeb

 • Záruky a záruční opravy

 • Technické vzdělávání dealerské sítě

 • Technická podpora dealerům

 • Rozvoj servisní sítě

 • Servisní standardy

 • Obchodní dealerské podmínky

 • Logistika náhradních dílů

 • Zákaznické centrum

 • Rozpočty oddělení – fixní, variabilní, provozní

Kromě řízení ve výše uvedených oblastech jsem se také aktivně podílel na vedení zastoupení značky jako celku. Na počátku svého působení jsem absolvoval dvoudenní mediální a komunikační trénink s praktickým výcvikem komunikace s médii, vedení panelových diskuzí a rozhovorů. Jedním z mých hlavních úkolů bylo zavádění nové evropské strategie prodeje služeb a náhradních dílů a zvyšování zákaznické spokojenosti. Jeden z klíčových projektů byl tzv. interaktivní příjem vozidel do opravy s použitím moderních IT technologií s cílem efektivně zjistit a následně pokrýt potřeby zákazníka během jeho návštěvy v servisu. Také jsem vytvářel kompletní cenotvorbu servisních služeb ve fixních cenách aplikovaných na nejpopulárnější balíčky servisních služeb.

2016

Svou spolupráci s Ford Motor Company s.r.o. jsem ukončil v srpnu 2016 na pozici Marketingového ředitele značky Ford v ČR. Byl jsem především odpovědný za zavádění centrální marketingové strategie značky, podporu prodejních aktivit a zavádění nových modelů v České republice. 

V rámci svého působení na této pozici jsem také spolupracoval na projektu partnerství s firmou ABF, která organizuje pravidelné výstavy v PVA Letňany. A tato spolupráce pokračuje úspěšně dodnes.

2017

Od února 2017 jsem na volné noze a nabízím značkám, dealerům a opravnám svoje bohaté letité zkušenosti a věřím, že nejenom s mojí pomocí dokážete svoje podnikání zase posunout dál.