Jste nezávislá opravna, lakovna, nebo klempírna?

Prověřím vaše stávající vybavení a používané techniky oprav a porovnám je s posledním vývojem trhu v oblasti opravy vozidel po nehodách.

Odhalím případné rezervy pro budoucí certifikaci podle značky nebo připravovaného zákona pro opravy vozidle po nehodách.

Posouzení technického vybavení a nastavených procesů

s ohledem na obecné požadavky značek, porovnání s obecnou úrovní v ČR formou zpětné vazby a příprava na možnou budoucí certifikaci podle značky.

Cíle

Definovat úroveň potřebných investic do vybavení dílen a předejít, případně minimalizovat, neočekávané budoucí výdaje.

Nastavit plán tržeb a poskytovaných služeb s ohledem na umoření budoucích investic.

Kontrola úrovně vybavení a kvality poskytovaných služeb v porovnání se standardem v regionu v ČR a návrhy na změny.


Posouzení pozice opravny a nastavení vztahu s pojišťovnami

a nastavení marketingové komunikace ke správným cílovým skupinám zákazníků.

Cíle

Vyhodnocení vyjednávací pozice opravny vůči pojišťovnám, silné a slabé stránky.

Nastavení procesů s ohledem na vztah zákazník -> pojišťovna -> opravna.

Návrh vyjednávací strategie s cílem zajistit co nejlepší podmíny pro opravy.

Návrh komunikační strategie pro posílení vyjednávací pozice opravny.

35 let
zkušeností

Práce pro
velké značky

Nezávislý pohled
odborníka