Zkušenosti jsou cenné...

Zdá se, že s každým klientem přichází trochu jiná výzva a specifické problémy. Ve skutečnosti tyto problémy už řešil někdo jiný před vámi. Využijte mých zkušeností, které jsem za ty dlouhé roky nasbíral a poslechněte si další názor, který vás posune zase dál.

Spolupracovali a spolupracují se mnou...

Robin Babický

Technical Service Manager,
M Motors CZ s.r.o.

Martina znám již mnoho let zejména z působení ve Svazu dovozců automobilů, kde se výrazně podílel na tvorbě pravidel certifikovaných karosáren a lakoven s cílem kvalitních oprav, přicházel s inovativními myšlenkami a nápady. Zde se projevovala jeho dlouholetá zkušenost ze světa servisu automobilů a oprav po nehodě. Později jsem měl možnost s ním spolupracovat v síti autorizovaných servisů Mitsubishi a také zde se Martin ukázal jako vynikající analytik při práci s daty a velmi schopný partner, který je schopen jednoduše a srozumitelně pojmenovat důležité body a dobře je komunikovat  - ať už jednotlivě při osobních setkáních, nebo celé skupině posluchačů.

Petra Hroudová

Personální ředitel
Ford Motor Company s.r.o.

Martina znám od svého nástupu do společnosti Ford v roce 2006. V té době pracoval v servisním oddělení na pozici koordinátora karosáren a lakoven a již tenkrát platil za odborníka na slovo vzatého. Měl velký přehled o všech oblastech v poprodejních službách a nikdy neměl problém svoje znalosti předat dál. Proto asi nikoho nepřekvapilo, když se v roce 2010 stal Ředitelem poprodejního oddělení Ford. I v této pozici odváděl skvělou práci - a to jak vůči svému týmu, tak směrem k Ford of Europe. Nejen díky svojí odbornosti, byl Martin pro svůj tým, ostatní kolegy i obchodní partnery přirozenou autoritou. Byl velice důsledný, co se výsledků týče, ale zároveň měl lidský a individuální přístup. Vždy se snažil vyslechnout si názor druhé strany a pokud dával alespoň trochu smysl, uměl akceptovat odlišné stanovisko. Martin je velice racionální a čestný člověk. Potřebuje, aby mu jeho práce dávala smysl a určitou míru volnosti v rozhodování. Při svém rozhodování vždy vychází z faktů a svých bohatých odborných znalostí a zkušeností. Bylo mi ctí být Martinovou kolegyní. 

Pavel Zákora

Sales and Fleet Senior Manager
Toyota Central Europe – Czech

Martin Sládek nám pomohl vytvořit kompletní program certifikace karosářských pracovišť a zaměstnanců dealerství Toyota a Lexus. Díky tomu jsme u všech našich servisních partnerů mohli zrevidovat proces oprav vozidel po nehodách tak, aby bylo vozidlo vždy opraveno v nejvyšší kvalitě s ohledem na bezpečnost a zároveň co nejefektivněji s využitím nejmodernějších postupů a kvalitních originálních náhradních dílů. Martin je zároveň odborným garantem školícího programu „Opravy vozidel po nehodách“, který probíhá v rámci Toyota Akademie.  Od roku 2017 jím prošlo už více jak pět desítek karosářů. Zároveň sledujeme značný pozitivní posun v efektivitě oprav – jejich zrychlení bez kompromisu v kvalitě přineslo zlepšení zákaznické spokojenosti a zároveň nám umožňuje zvládat větší objem karosářských zakázek. Za pomoci Martina jsme také realizovali studii potenciálu oprav pro jednotlivé servisy a tak jsme mohli pro každé dealerství vytvořit individuální plán rozvoje potřebných karosářských kapacit. 


Jan Eder

Ředitel společnosti
Auto Eder s.r.o.

S panem Sládkem spolupracujeme již několik let a vždy probíhá vše bez problémů. Vážíme si především jeho bohatých zkušeností, perfektní a rychlé komunikace a kvality nabízených služeb. Naše představy o vzájemné spolupráci byly po všech stránkách naplněny. Pana Sládka můžeme jen doporučit.

Zdeněk Ticháček

Manažer rozvoje obchodu,
SERVIND s.r.o.

Martin je pro naší společnost dodavatelem a spolutvůrcem obsahu školení. Tato školení jsou nejen v oblasti karosářských oprav motorových vozidel, ale i školení dílenského procesu zpracování pojistné události a manažerských školení zaměřených na využití potenciálu vybavení a zaměstnanců. Dále na ekonomiku servisu v oblasti středního a vyššího managementu. Jeho bohaté zkušenosti a profesionalita je pro nás velkým přínosem.

Vladan Rojíček

Aftersales Senior Manager
Toyota Central Europe – Czech

Martin již několik let představuje pro síť autorizovaných opraven Toyota a Lexus v České i Slovenské republice garanta pro rozvoj kvalitních certifikovaných karosářských a lakýrnických oprav. Svými širokými zkušenostmi v oboru pomáhá výrazně k naplnění vizí značek Toyota a Lexus a jejich partnerů na poli karosářských oprav směrem k absolutní spokojeností zákazníků.


Jan Starosta

Jednatel společnosti
UNITESTA, spol. s r.o.

S Martinem Sládkem jsem měl možnost spolupracovat více jak půl roku a za tu dobu jsem ho poznal jako vysoce spolehlivého člověka. Nebojí se do očí říct vlastní názor a i když to není někdy příjemné slyšet, s jeho pomocí jsme se posunuli zase dál. Má přehled a za sebe mohu jen říct, že opravdu stojí za to vyzkoušet si jeho služby.

Martin Linhart

Public Relation Manager
Ford Motor Company s.r.o.

S Martinem Sládkem jsem dlouhá léta spolupracoval ve společnosti Ford Motor Company, s.r.o. a vždy jsem oceňoval hloubku i šíří jeho odborných znalostí, týkajících se zejména karosařiny a náhradních dílů. Martin je člověk mimořádně organizovaný, a tak, když postoupil na pozici FCSD (technického) manažera společnosti, zvládal výborně i tuto pozici, včetně řízení a motivování členů svého týmu. V této funkci jsem Martina také často využíval jako odborného mluvčího v médiích, udělali jsme spolu několik reportáží pro Radiožurnál či TV Prima. Stejně dobře si Martin vedl i při spolu-moderaci některých technicky zaměřených eventů. Jeho další výhodou bylo, že dokázal sám přicházet se zajímavými náměty, které jsme pak médiím s úspěchem nabízeli. Spolupráci s Martinem Sládkem mohu vřele doporučit. 

Otakar Čeřovský

Autoklempíř
AUTO KP PLUS s.r.o.

Začátkem března jsem se zúčastnil v Nučicích u Prahy v tréninkovém středisku od značky Toyota třítýdenního kurzu se zaměřením autoklempíř. Absolvováním tohoto kurzu jsem si mnohonásobně rozšířil znalosti a dovednosti a naučil další nové. Naprosto profesionální přístup a odbornost školitele Martina Sládka a vybavení dílny mohu jenom doporučit. Byl jsem moc spokojený a děkuji všem.


Karel Kříž

Technický ředitel
Dolák s. r.o.

Chtěl bych touto cestou ocenit příkladný přístup Martina Sládka při organizaci a zpracování podkladů pro školení karosářů. Toto školení nám nejen přineslo výrazné zlepšení kvality prováděných prací, ale také pomohlo zvýšit efektivitu celého procesu karosářských oprav. Ostatním mohu jen doporučit.

35 let
zkušeností

Práce pro
velké značky

Nezávislý pohled
odborníka