Plánujete novou  investici do karosárny či lakovny?

Posoudím váš projekt a jeho budoucí ekonomický smysl podle vývoje trhu, vozového parku a požadavků výrobců i legislativy. Můj pohled bude cíleně nezávislý a kritický.

Neudělejte zbytečnou chybu hned na začátku a nepřipravte se o důležitou zpětnou vazbu.

Analýza ve formě obchodního případu

Posouzení a optimalizace investičního plánu výstavby (nebo rekonstrukce) opravny, klempírny a lakovny s ohledem na potenciál v regionu, výši investice, či personální obsazení. Odhad předpokládaného zisku a návratnosti plánovaných investic.

Cíle

Na základě vozového parku a dalších ukazatelů na trhu v regionu stanovit ekonomický smysl investičního záměru (s ohledem na návratnost investic a potřebu dostatečného zisku).

Navrhnout úpravy v investičním záměru, které povedou k optimalizaci investic a zisku.

Definovat personální potřeby a jejich roční náklady.

Zjistit budoucí provozní a režijní náklady.

35 let
zkušeností

Práce pro
velké značky

Nezávislý pohled
odborníka