Jste autorizovaný dealer nebo opravna?

Rád vám pomůžu se zaváděním jakéhokoliv projektu v poprodejních službách (od zastoupení značky, sledování KPIs až po zpracování reportů pro centrálu).

Provedu analýzu vašich obchodních aktivit včetně personálního auditu - s cílem zvýšit produktivitu a tím výslednou ziskovost.

Audit obchodních činností a procesů

a zpracování obchodního případu podle aktuálního stavu a tržních příležitostí v regionu dealera.

Cíle

Posoudit aktuální využití tržního potenciálu v regionu a navržení kroků k jeho lepšímu zpracování (a tím navýšení tržeb a zisku).

Najít potenciál dalšího prodeje služeb a náhradních dílů a navýšit tržby.

Pro následujících 3-5 let definovat výhled tržeb, nutných investic a zisku podle předpokládaného vývoje trhu v regionu.

Poskytnutí zpětné vazby pohledem „třetí nezaujaté strany“.


Personální audit a snímek pracovního dne

se zaměřením na výkonnost jednotlivých pracovníků.

Cíle

Odhalení duplicitních a zbytečně neproduktivních činností.

Optimalizovat produktivitu a navýšit aktuální zisk na jednotku.

Posoudit a navrhnout optimální úroveň efektivního managementu.


Sledování a vyhodnocování klíčových ukazatelů

na měsíční bázi, zpracování návrhů na nápravná opatření.

Cíle

Dočasné pokrytí požadavků (například nového projektu zastoupení značky, který bude vyžadovat dočasné sledování požadovaných parametrů a vyplňování požadovaných reportů).

V případě potřeby navrhovat příslušná nezaujatá opatření na zlepšení.

Udržovat pravidelné povědomí o objektivním vývoji klíčových ukazatelů obchodu pohledem „třetí nezaujaté strany“.

35 let
zkušeností

Práce pro
velké značky

Nezávislý pohled
odborníka